Voortgang - SkillsForDimbaya

Skills for Dimbaya
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Voortgang

Van het geld, dat we in oktober 2017 naar Dimbaya brachten , kochten de bouwers materialen om de fundering en de pilaren te maken.
Het hoofd van het dorp beheert het geld namens de dorpscommissie en stuurt regelmatig mails met foto's van de voortgang in Gambia.

De fundering was al klaar toen onze docenten het dorp bezochten. Nu is het zaak om de bouwplannen, die gemaakt zijn door Francis Mandy en Erik Bakhuis, uit te voeren.

Enkele vrachtwagens met grind en zand zijn al geleverd.
Het cement is droog opgeborgen. De onmisbare kruiwagens zijn aangeschaft.

De metselstenen worden ook zelf gemaakt. In een mal wordt beton gegoten en daarna doet de zon de rest.

Het is te zien, dat met de betonnen zuilen begonnen is. Het ijzer voor de bewapening is ook te zien op de foto.
Zaterdagmiddag, 24 februari 2018 kwam de commissie bij elkaar op het terrein van de Kindergarten Meschede.
Allereerst werd door de commissie verantwoording afgelegd over het al bestede geld van 2017.
Daarna was het tijd voor de overdracht van het geweldige bedrag van € 2130,- aan de commissie.
De "Head of the Village" nam het geldbedrag in ontvangst in aanwezigheid van bijna alle commissieleden.
Alleen Suleyman Colley kon niet aanwezig zijn, hij was op reis voor de Paralympics. Ditmaal was hij in Dubai.
Natuurlijk werden de euro's nageteld. Met dit bedrag konden ze verder met de vloer. Er moet nog veel werk worden verzet.
Met de nieuwe middelen (geld) werd meteen een verdichtingsapparaat (trilmachine) gehuurd, inclusief de mensen die het konden bedienen.
Alle beton is gemaakt met de schop in twee kruiwagens. De mensen van het dorp zijn hier maandenlang mee bezig geweest.
Nu zijn ook ruim 3000 betonblokken gemaakt, waarmee gemetseld moet worden.
Hiervoor is naast cement ook zand nodig. Deze 10 kuub (strand)zand is door een  10-tonner gebracht.
Het dorp verwacht binnen een maand de buitenwanden twee meter hoog te hebben.
September 2020

De huidige stand van zaken.
De buitenmuren zijn op driekwart hoogte. Er zijn nog voldoende stenen om alles op hoogte te maken, maar het cement is op.
Binnenkort hopen we verder te kunnen bouwen.
Zodra de muren op hoogte zijn, moet er begonnen worden met het dak.

Deze foto is kortgeleden gemaakt, aan het eind van het renseizoen.
Hierdoor ziet alles er heel groen uit.  Over twee maanden is het groene weer geel!
Dimbaya
Zuid-Gambia
vroomshoop@noordik.nl
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu